Kakovost

Certificirani sistem vodenja kakovosti  je dokaz naše usmeritve v kakovost in zadovoljstvo uporabnikov naših medicinskih pripomočkov. Prav tako predstavljajo zavezo za kontinuirano izboljševanje poslovnih procesov, izdelkov in zaposlenih.

ISO 9001 zagotavlja model za naš sistem vodenja kakovosti, ki promovira načela procesnega pristopa s poudarkom na zahtevah, načelo dodane vrednosti, delovanja procesov, učinkovitost in nenehno izboljševanje.

ISO 13485 je standard za sistem vodenja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov. Standard specificira naše zahteve za sistem kakovosti, v katerem izkazujemo svojo zmožnost dobave medicinskih pripomočkov in povezanih storitev, ki dosledno izpolnjujejo zahteve uporabnikov in zakonodajne zahteve, ki se uporabljajo za medicinske pripomočke in povezane storitve.

ISO 50001 zagotavlja, da ima naše podjetje zdrav sistem upravljanja z energijo, s ciljem zmanjšanja porabe in škodljivega vpliva na okolje.

ISO 14001 nam zagotavlja okvir za doseganje izboljšav na področju varovanja okolja v skladu z lastno okoljsko politiko.

Politika sistema upravljanja

integrisani sistem upravljanja
LENTISMED d.o.o. se zavezuje zagotavljati storitve in izdelke ob upoštevanju ustreznih internih, državnih in mednarodnih standardov in predpisov glede kakovosti, varovanja okolja in energetske učinkovitosti. Vedno si prizadevamo preseči pričakovanja naših uporabnikov in brez omejitev vlagamo v kakovost naših izdelkov, njihovo zanesljivost in varnost.

Zavezani smo k ohranjanju in izboljševanju učinkovitosti našega sistema vodenja, usklajeni smo z vsemi potrebnimi pravnimi in drugimi zahtevami, našim uporabnikom pa želimo ponuditi odličnost  v naših izdelkih, procesih, storitvah in odnosih.

Takšna predanost je globoko vgrajena v naše vrednote poslovanja, predstavlja pa tudi osnovo za nadaljnjo in uspešno rast. Kakovost je bistvenega pomena pri vsem, kar počnemo in pri tem ne sprejemamo nobenih kompromisov.